ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน ช่างไม้ 3 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองคร้า